Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Utworzono dnia 29.01.2018

Przerośl, dnia 29 stycznia 2018 roku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;

 4. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych;

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli;

 8. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

 9. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (w tym aktów wykonawczych),  ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 10. wysoka kultura osobista;

 11. umiejętność pracy z petentem.


 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;

 2. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;

 3. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów;

 4. umiejętność planowania pracy, operatywność;

 5. umiejętność śledzenia zmian w przepisach;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa klienta w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe

 2. prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys – curriculum vitae;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 6. oświadczenie o niekaralności – w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. wypełniony kwestionariusz osobowy.

           Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego” w terminie do dnia 12 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 5627244

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej jednostki oraz na stronach  http://przerosl.biuletyn.net/, http://przerosl.naszops.pl/, http://przerosl.naszops.pl/bip/

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę w wymiarze – 1 etat

 

 

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.

Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne.

Wyniki konkursu na stanowisko  zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP   Urzędu Gminy w Przerośli i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przerośli oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przerośli.

 

 Do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, o których mowa w pkt 1.

 

Kierownik GOPS w Przerośli

Lejmel Rafał

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 29.01.2018, 09:10

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 38

W tym miesiącu: 119

W poprzednim miesiącu: 169

Wszystkich: 5966