Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Projekt „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Gminami Przerośl oraz Filipów

Utworzono dnia 02.10.2017

do projektu zapraszamy osoby, które:

- ukończyły 18 lat,

- zamieszkują na terenie Gmin Przerośl, Filipów, powiat białostocki i Miasto Białystok

- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystające z PO PŻ ( Pomocy Państwa w zakresie dożywiania)


 

W ramach projektu oferujemy:

-szkolenia zawodowe,

-3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym oraz późniejsze zatrudnienie

- indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

- wsparcie psychologiczne, prawne i mediacyjne

Ponadto:

Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – w zależności od indywidualnych potrzeb: korepetycje z nauczycielami wybranych przedmiotów bądź wsparcie pedagogiczne wyrównujące dysproporcje edukacyjno-wychowawcze.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej oraz u pracowników socjalnych GOPS w Przerośli oraz Filipowie oraz w Biurze Projektu Fundacji OKNO NA WSCHÓD


Składanie Formularzy rekrutacyjnych w

I turze: 02-23.10.2017

II turze: 01-14.06.2017


Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin) oraz przerwa kawowa (przy zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
– Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego, doradztwa zawodowego, na kursy, szkolenia oraz staże,
– Objęcie ubezpieczeniem NNW,
– zakup odzieży ochronnej, szkoleń bhp.


 

Projekt pt. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 758 795,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Załączniki:

1.  Regulamin rekrutacji

2. Formularz rekrutacyjny I tura

3. Kwestionariusz osobowy

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. Karta oceny motywacji i potrzeb ( wypełniane przez Pracownika Socjalnego)

6. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

7. Oświadczenie dotyczące konta bankowego


 


 


 

ZAPRASZAMY!

Biuro Projektu

Fundacja ONO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86 lok. 17, 15-005 Białystok 
tel./fax: 85 661 09 33

 

 

 

 

Projekt pt.: „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” jest współfinansowany w kwocie 758 795,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 


 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin rekrutacji

Utworzono dnia 02.10.2017, 11:16

Oświadczenie

Utworzono dnia 02.10.2017, 11:15

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 02.10.2017, 11:15

Konto bankowe

Utworzono dnia 02.10.2017, 11:15

Formularz rekrutacyjny-

Utworzono dnia 02.10.2017, 11:14

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Utworzono dnia 02.10.2017, 11:13

Ogłoszenie o naborze - wraz z logotypami

Utworzono dnia 02.10.2017, 11:13

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 38

W tym miesiącu: 119

W poprzednim miesiącu: 169

Wszystkich: 5966