Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Utworzono dnia 08.10.2019

Przerośl, dnia 8 października 2019 roku
 

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Charakter umowy: umowa zlecenie ( 8 godzin dziennie)
 

Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.

 

Niezbędne wymagania:

 

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:


a) szpitalu psychiatrycznym;

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

e) zakładzie rehabilitacji;

f) innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby rekrutacji, danych osobowych o treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GOPS Przerośl w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 31.10.2019r. do godz. 14.00 na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli
16-427 Przerośl
ul. Rynek 2
pokój nr 11
tel. ( 87) 5627244
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli – Pan Rafał Lejmel

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 24

W poprzednim tygodniu: 46

W tym miesiącu: 81

W poprzednim miesiącu: 209

Wszystkich: 12084